powrót do strony logowania regulamin jak uzyskać dostęp do systemu? formularz zgłoszeniowy
Etapy uzyskania dostępu do systemu www.zamow.nawiewnik.pl:
1
Osoba reprezentująca Producenta Okien wypełnia
formularz zgłoszeniowy.
2
Administrator systemu dokonuje weryfikacji danych firmy oraz wprowadza do bazy informacje dotyczące obrotów i przysługującego firmie rabatu.
3
Producent Okien otrzymuje wiadomość e-mail z loginem i hasłem.
4
Na stronie www.zamow.nawiewnik.pl należy wpisać otrzymany w wiadomości e-mail login i hasło oraz przejść do strony głównej systemu.